Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

UNIT ARKIB CAWANGAN

PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK
UiTM CAWANGAN SARAWAK

PENGENALAN

 

Unit Arkib Cawangan (UAC) Sarawak merupakan unit khas di Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR) Cawangan Sarawak. Unit ini menguruskan koleksi rekod yang bernilai arkib di UiTM Cawangan Sarawak. Fungsi dan peranan unit ini adalah memperkukuh dan menambah baik pengurusan rekod di UiTM Cawangan Sarawak mengikut keperluan semasa.

Pada awal tahun 2015, Pejabat Pendaftar telah membuat pengstrukturan semula jabatan dimana Bahagian Arkib diletakkan di bawah tanggungjawab pengurusan Pejabat Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR). Ianya telah diputuskan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif (JKE) Bil. 06/2015 pada 10 Jun 2015. Tanggungjawab ini melibatkan seluruh operasi Bahagian Arkib beserta sumber perjawatan skim perkhidmatan perpustakaan (Gred S) dan yang berkaitan berkuatkuasa 01 Jun 2015. Di bawah pengurusan PTAR, Bahagian Arkib dibuat pengstrukturan semula mengikut fungsi jabatan dan dinamakan Bahagian Arkib Perpustakaan Tun Abdul Razak. Pengstrukturan semula UiTM ini turut mengubah peranan dan fungsi Unit Rekod dan Arkib serta Galeri semua cawangan UiTM.

Pada 10 Mac 2016, penubuhan Unit Arkib di 13 Perpustakaan UiTM Cawangan melalui Surat Pekeliling Ketua Pustakawan Bil. 1/2016.  Pada 2 Januari 2017, unit ini dikenali sebagai Unit Arkib Cawangan UiTM Sarawak setelah pihak pengurusan bersetuju menyerahkan unit ini kepada Bahagian Perpustakaan.

   

OBJEKTIF
 • Menyelaraskan sistem pengurusan rekod dan arkib universiti.
 • Memelihara dan memulihara rekod universiti yang dikategorikan sebagai 'Nilai Arkib’.
 • Sebagai pusat rujukan dan penyelidikan untuk pengurusan rekod, arkib dan galeri universiti.
KOLEKSI BAHAN

Antara Koleksi Bahan-bahan yang terdapat di Unit Arkib UiTM Cawangan Sarawak yang boleh diakses melalui Online Finding Archive (OFA) adalah seperti berikut :

 1. Pekeliling 
 2. Polisi 
 3. Rekod Disiplin 
 4. Memorandum (MOU) 
 5. Bahan Penerbitan PTJ 
 6. Gambar Bersejarah 
 7. Fail Peribadi 
 8. Pengiktirafan 
 9. Peta/Pelan
 10. Perancangan Strategik 
 11. Laporan Kewangan/Rekod 
 12. Mesyuarat Utama 
 13. Dokumen Kontrak 
 14. Keratan Berita 
 15. Audiovisual

AKTIVITI

PERKHIDMATAN DAN KOLEKSI

Image
Image
Image

STAF UNIT ARKIB

Nur Afeqah Abdullah
Timbalan Ketua PustakawanNur Afeqah Abdullah
Khairunniqmah Othman
PustakawanKhairunniqmah Othman
Hapsah Suut
Pembantu Pustakawan KananHapsah Suut
Norasikin Sabri
Pembantu Pustakawan KananNorasikin Sabri
Mac Julius Lingging Bakat
Pembantu PustakawanMac Julius Lingging Bakat
© COPYRIGHT PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK 2022

Portal Statistics 2020
Sessions : 281,907 | Users : 140,285 | Page Views : 1,476,384
* via GA 2020