Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Staff Directory

Perpustakaan Tun Abdul Razak

UiTM Cawangan Sarawak

Type something in the input field to search the table for first names, last names or emails:


Nama Jawatan Fungsi Email Nom. Tel
PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK KAMPUS SAMARAHAN 2
KETUA BAHAGIAN PERPUSTAKAAN
Nur Afeqah Abdullah
Timbalan Ketua Pustakawan Ketua Bahagian
nurafeqah@uitm.edu.my 082-678218
BAHAGIAN PERANCANGAN STRATEGIK, KUALITI & PENTADBIRAN ORGANISASI
Amirza Suryati Binti Maliki
Pembantu Pustakawan
Staf amirza617@uitm.edu.my 082-678213
Yusuf Bin Melian
Pembantu Pustakawan
Staf yusuf_m@uitm.edu.my 082-678152
BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT
Seksyen Komunikasi & Korporat
Unit Perhubungan Korporat
Norhayati Binti Ramin
Pembantu Pustakawan Kanan Staf norhayatiramin@uitm.edu.my 082-678152
BAHAGIAN PERANCANGAN & PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN
Dayang Azimah Binti Abang Yusof
Pustakawan
Ketua Unit dayangazimah@uitm.edu.my 082-678158
Seksyen Sumber Bercetak
Unit Pesanan Bahan
Hapsah Binti Suut
Pembantu Pustakawan Kanan
Staf kuci@uitm.edu.my 082-678159
Unit Hadiah & Pertukaran
Yusuf Bin Melian
Pembantu Pustakawan
Staf yusuf_m@uitm.edu.my 082-678152
Unit Imbangan Bahan & Pelupusan
Commelie Elmlie Risip
Pembantu Pustakawan
Staf commelie659@uitm.edu.my 082-678152
Seksyen Sumber Elektronik
Unit Pangkalan Data & Ebook
Nur Afnan Bin LUdin
Pembantu Pustakawan Kanan
Staf nurafnan@uitm.edu.my 082-678152
BAHAGIAN PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN
Khairil Bahrom Bin Rosli
Pustakawan
Ketua Unit khairilbahrom715@uitm.edu.my 082-678163
Seksyen Perkhidmatan Pelanggan
Unit Perhubungan Pelanggan
Zuraida Binti Abdul Karim
Pembantu Pustakawan Kanan
Staf zurai066@uitm.edu.my 082-678168
Unit Pengurusan Koleksi
Nazlia Farhana Binti Abd. Jaffar
Pembantu Pustakawan
Staf nazlia522@uitm.edu.my 082-678168
Seksyen Penyelidikan Pembelajaran & Rujukan
Unit Rujukan
Unit Sokongan Penyelidikan
Unit Literasi Maklumat
Fazyiema Fazari
Pembantu Pustakawan Kanan
Staf fazyiema@uitm.edu.my 082-678173
BAHAGIAN ARKIB UNIVERSITI
Khairunniqmah Binti Othman
Pustakawan
Ketua Unit khairunniqmah@uitm.edu.my 082-678173
Seksyen Perolehan
Seksyen Penyelidikan & Dokumentasi
Galeri Islam Nusantara
Norasikin Binti Sabri
Pembantu Pustakawan Kanan Staf ckin@uitm.edu.my 082-678175
Masanti Binti Musino
Pembantu Pustakawan Kanan Staf mashita15@uitm.edu.my 082-678175
Seksyen Pemuliharaan
Dino Alfa James
Pembantu Pemuliharaan
Staf dinoalfa@uitm.edu.my 082-678160
BAHAGIAN PERPUSTAKAAN DIGITAL
Khairil Bahrom Bin Rosli
Pustakawan
Ketua Unit khairilbahrom715@uitm.edu.my 082-678163
Seksyen Aplikasi Digital & Sumber Pendidikan Terbuka
Unit Sumber Kandungan Digital
Unit Sistem Maklumat Perpustakaan
Mohamad Haswan Bin Bujang
Pembantu Pustakawan Kanan
Staf haswan281@uitm.edu.my
082-678161
Mohamad Hairruddine Bin Suip
Pembantu Pustakawan
Staf hairuddine@uitm.edu.my 082-678161
PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK KAMPUS SAMARAHAN
Abang Mohd Farizan Bin Abang Yakup
Pustakawan Kanan
Ketua Unit
082-677766
Seksyen Komunikasi & Korporat
Unit Perhubungan Pelanggan & Pengurusan Koleksi
Mohamad Ismail Bin Bolia
Pembantu Pustakawan Tertinggi
Staf ismail_bolia@uitm.edu.my 082-677250
Nurolhana Sheikh Naimullah
Pembantu Pustakawan Kanan Staf hana@uitm.edu.my 082-677250
Seksyen Hadiah Pertukaran, Pangkalan Data & Ebook
Jamil Bin Jawi
Pembantu Pustakawan Kanan Staf jamil_jawi@uitm.edu.my 082-677445
Seksyen Aplikasi Digital & Sumber Pendidikan Terbuka
Ismawi Bin Haji Ibrahim
Pembantu Pustakawan Kanan Staf mawie@uitm.edu.my 082-677426
Seksyen Penyelidikan Pembelajaran
Unit Rujukan & Literasi Maklumat
Dominic Inggu
Pembantu Pustakawan Kanan Staf nickinggu@uitm.edu.my 082-677447
Seksyen Pemuliharaan
Mohd. Faisal Bin Hipni
Pembantu Pemuliharaan Kanan
Staf faizalnn@uitm.edu.my 082-678160
PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK KAMPUS MUKAH
Adi Azri Bin Mohamad Pustakawan
Ketua Unit
adiazri@uitm.edu.my 084-876170
Seksyen Pentadbiran & Organisasi
Seksyen Sumber Bercetak
Seksyen Sumber Elektronik
Seksyen Arkib & Manuskrip
Normah Binti Sadaiee
Pembantu Pustakawan Kanan Staf normahs@uitm.edu.my 084-876176
Seksyen Perkhidmatan Pelanggan
Seksyen Penyelidikan & Rujukan
Seksyen Komunikasi & Korporat
Tahir Bin Raya
Pembantu Pustakawan Kanan Staf tahirraya@uitm.edu.my 084-876173
Mac Julius Lingging Anak Bakat
Pembantu Pustakawan Staf mcjulius@uitm.edu.my 084-876173
© COPYRIGHT PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK 2022

Portal Statistics 2020
Sessions : 281,907 | Users : 140,285 | Page Views : 1,476,384
* via GA 2020